هلال احمر به عنوان نماینده حاکمیت در خط مقدم بحرانها حضور دارد

کرمانشاه- استاندار کرمانشاه گفت: جمعیت هلال احمر به عنوان نماینده حاکمیت همواره در خط مقدم بحرانها حضور دارد.

Latest News

Related articles