هلن میرن بازیگر نقش منفی «شزم» شد

به نقل از ورایتی، هلن میرن که زمانی در نقش ملکه بریتانیا ظاهر شده بود اکنون در فیلم « شزم! خشم خدایان» که با اقتباس از کمیکهای دیسی ساخته میشود در نقش « هِسپِرا» دختر شرور خدای اطلس بازی میکند. در عمل همه تیم سازنده فیلم « شزم!» محصول ۲۰۱۹ دارند…

Latest News

Related articles