همه چیز درباره سرنوشت مرتفعترین قله ایران+ سند

، گروه جامعه، دماوند بلندترین کوه ایران و بلندترین آتشفشان آسیا و خاورمیانه شناخته شده است، این کوه که جزء کوههای نادر در دنیا است و دارای ابعاد اساطیری و ارزشهای طبیعی است، در سال ۸۷ به عنوان اولین میراث طبیعی در فهرست آثار ملی ثبت شود تا از هرگونه…

Latest News

Related articles