همیشه از کودکی برای تحویل سال به حرم امام رضا (ع) میرفتیم

امیرتوکلیان یکی از چهرههای شناخته شده و موفق کشتی است که سابقه فراوانی در عرصه مربیگری ملی دارد. این قهرمان اسبق و مربی فعلی کشتی که در خطه قهرمان پرور استان خراسان رضوی به دنیا آمده معتقد است زندگی در مشهد و همجواری با بارگاه امام هشتم، سعادت بزرگی…

Latest News

Related articles