هواپیمای نیروی هوایی بولیوی سقوط کرد

رسانه ها امروز از حادثه سقوط یک فروند هواپیمای متعلق به نیروی هوایی بولیوی در منطقه ای مسکونی خبر می دهند.

Latest News

Related articles