هوای تهران گرم میشود – خبرگزاری مهر

کارشناس سازمان هواشناسی به بررسی وضعیت جوی چند روز آینده کشور پرداخت.از امروز تا پایان هفته دمای هوای پایتخت از ۱۹ به ۲۷ درجه سانتی گراد افزایش مییابد.

Latest News

Related articles