هورمون ملاتونین در مقابله با بیماری کلیه پلی کیستیک موثر است

، محققان دانشگاه کونکوردیا کانادا با آزمایش بر روی مگس میوه دریافتند ملاتونین، هورمونی که معمولاً با تنظیم خواب و بیداری مرتبط است، باعث کاهش کیست میشود. این یافته ممکن است در نحوه درمان برخی بیماریهای کلیوی تأثیر بگذارد و نیاز به پیوند کلیه را کاهش…

Latest News

Related articles