هیات انتخاب ۲ بخش از جشنواره نمایش عروسکی معرفی شدند

هیات انتخاب ۲ بخش «ایدههای نو» و «نمایش عروسکی در فضای مجازی» هجدهمین جشنواره نمایش عروسکی تهران – مبارک معرفی شدند. به نقل از ستاد خبری این جشنواره، گروهی سه نفره متشکل از وحید آقاپور، محمد بحرانی و وحید نفر، نمایشهای ۲ بخش «ایدههای نو» و «نمایش…

Latest News

Related articles