هیچگونه مذاکرهای با هیئت آمریکایی در هیچ سطحی نخواهیم داشت

، عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص خبری با مضمون حضور آمریکا در نشست آتی در وین گفت: نشست وین که هیات ایران در آن شرکت خواهد کرد یک نشست کمیسیون مشترک برجام است که با هدف بررسی بازگشت احتمالی آمریکا به…

Latest News

Related articles