هیچ معتاد متجاهری نباید در سطح شهر بندرعباس مشاهده شود

، فریدون همتی عصر جمعه در بازدید از روند احداث مرکز جامع نگهداری، درمان، توانمندسازی و صیانت اجتماعی معتادین متجاهر در منطقه ایسین شهرستان بندرعباس، با اشاره به اهمیت ساخت این مرکز، عنوان کرد: این مرکز با امکانات مناسب در درمان و توانمندسازی معتادین…

Latest News

Related articles