هیچ کشوری جرأت تجاوز به ایران را ندارد

تبریز- فرمانده تیپ ۲۵ نیرو مخصوص واکنش سریع نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: کشوری جرات ندارد خیال تجاوز به حدود و قصور میهن عزیزمان ایران را در ذهن خود بپرواند. ، امیر سرتیپ دوم امیرحسین شفیعی روز دوشنبه در بازدید از یگانهای مستقر در…

Latest News

Related articles