واحد سوم بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان افتتاح شد

، همایون حائری صبح امروز در مراسم افتتاح واحد سوم بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان اظهار کرد: امروز واحد سوم بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان با مبلغ سرمایه گذاری ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در شیروان از توابع خراسان شمالی راه اندازی شد. معاون وزیر…

Latest News

Related articles