وام خرید تجهیزات الکترونیکی به دانشجویان علوم پزشکی داده می شود

به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت (مفدا)، بهروز رحیمی در نشست فعالان دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با اعلام این خبر افزود: در حال نوشتن تفاهمنامهای با یکی از بانکهای کشور در این خصوص هستیم تا به دانشجویانی که تحت پوشش نهادهای…

Latest News

Related articles