واپسین درددلهای رسانهای خالق «دیریندیرین»/ حرف «درست» را بزنیم

، محمد ابوالحسنی تهیه کننده کارهای انیمیشنی روز گذشته هفتم فروردین بر اثر درگذشت. او را بیشتر با تهیهکنندگی مجموعه انیمیشن « دیرین دیرین» میشناسند با این حال او سالها در عرصه ساخت آثار پویانمایی فعالیت داشته است. انیمیشن «تهران ۱۵۰۰» به کارگردانی…

Latest News

Related articles