واکسن مشترک ایران و کوبا زودتر از بقیه به نتیجه خواهد رسید

، ایرج حریرچی معاون کل وزیر بهداشت در جمع خبرنگاران گفت: واکسن مشترک ایران و کوبا جلوتر از بقیه واکسنها به نتیجه خواهد رسید و جلوتر از همه واکسنها مورد بهره برداری قرار میگیرد و ممکن است قبل از اردیبهشت وارد فاز اجرایی شود. وی افزود: تمام واکسنهایی…

Latest News

Related articles