واکسن کووایران چه زمانی به دست مردم می رسد

، سید رضا مظهری، در گفتگو با شبکه خبر، گفت: در فاز سوم کارآزمایی بالینی تزریق واکسن کُوو ایران برکت به ۲۰ هزار نفر داوطلب در استانهای تهران، کرج، مشهد، اصفهان، بوشهر و شیراز انجام میشود. وی با بیان اینکه پنجم دی ماه ۱۳۹۹ مجوز مطالعات بالینی واکسن…

Latest News

Related articles