واکسیناسیون بیماران دیالیزی علیه کرونا در اراک آغاز شد

وی ادامه داد: بنا بر اعلام وزارت بهداشت جامعه هدف بعدی که واکسیناسیون بر روی آنها صورت میگیرد، بیماران دیالیزی است که این واکسیناسیون امروز، ۱۱ فروردین ماه برای بیماران دیالیز مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اراک صورت خواهد گرفت. رئیس دانشگاه علوم پزشکی…

Latest News

Related articles