واکسیناسیون دو هزار کارگر خدمات شهری در مشهد آغاز شد

مشهد – معاون خدمات شهری شهرداری مشهد گفت: واکسینه کردن نیروهای کارگری شهرداری با اولویت پاکبانان حوزه معاونت خدمات شهری در برابر ویروس کرونا آغاز شد. ، مهدی یعقوبی معاون خدمات شهری شهرداری مشهد بیان کرد: با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد، از آنجا که…

Latest News

Related articles