واکنش معاون استاندار تهران به صدای آژیر در غرب پایتخت

حمیدرضا گودرزی در گفتگو با در توضیح دلیل شنیده شدن صدای آژیر در غرب پایتخت اظهار داشت: این صدا به دلیل فعال شدن سیستم صوتی یکی از سازمانها در اطراف شهرک آزمایش بود. وی افزود: اکنون این سیستم غیرفعال شده و جای نگرانی نیست. معاون امنیتی و انتظامی…

Latest News

Related articles