وبینار «راهبرد و فرهنگ اسلامی در فضای مجازی» برگزار میشود

، وبینار «راهبرد فرهنگی انقلاب اسلامی در عرصه فضای مجازی» به همت معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه الزهرا برگزار میشود. سخنرانی با موضوع انقلاب اسلامی و فرهنگ فضای مجازی؛ آسیبها و بایستهها توسط ایمان عرفان منش عضو هیأت علمی دانشکده فرهنگ و ارتباطات…

Latest News

Related articles