وجود ۱۵۰ زن کولبر در کردستان خبر کذب رسانه های بیگانه است

، محمدابراهیم زارعی روز دوشنبه در جلسه ساماندهی وضعیت معیشت زنان مرزنشین اظهار کرد: بنا به گزارشهای موجود و تاکید فرماندار مریوان، وجود ۱۵۰ زن کولبر صحت ندارد و ساخته و پرداخته رسانههای بیگانه است. وی افزود: منکر وضعیت سخت معیشتی مردم و خصوصاً برخی…

Latest News

Related articles