وداع با شهید جستجوگر نور در شاهرود/ قهرمان مرصاد به خانه رسید

، مردم شهرستان شاهرود شامگاه یکشنبه با حضور در امامزاده محمد ( ع) بسطام، آئین وداع با شهید تفحص، شهید محمود حاجی قاسمی را علی رغم رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکلهای بهداشتی با شکوه خاصی برگزار کردند تا یک بار دیگر نشان دهند اهل قدردانی از…

Latest News

Related articles