ورود امواج بارشی جدید به اصفهان/بارندگیها در شرق ادامه مییابد

حجتالله علی عسگریان در گفت وگو با با بیان اینکه فعالیت امواج ناپایدار در سطح استان تا پایان هفته جاری با شدت کمتر ادامه دارد، اظهار داشت: آسمان بسیاری از مناطق استان در این مدت نیمه ابری پیشبینی میشود و وزش باد به نسبت شدید تا شدید پدیده غالب…

Latest News

Related articles