ورود به مراکز تفریحی شهری کرمانشاه در روز طبیعت ممنوع است

فضل الله شیری بعد از ظهر امروز در گفتگو با با اشاره به روز طبیعت یا سیزده بدر اظهار کرد: طرح ویژه کنترل ترافیک در معابر شهری در این روز در استان کرمانشاه اجرا خواهد شد. وی افزود: در این راستا و جلوگیری از گسترش هرچه بیشتر ویروس ورود به تمامی پارکها،…

Latest News

Related articles