ورود و خروج خودرو به شهر اردبیل ممنوع شد

، اکبر بهنامجو عصر دوشنبه در جریان بازدید از بیمارستان امام خمینی اردبیل اظهار کرد: بعد از چند ماه شهر اردبیل دوباره وارد وضعیت نارنجی شد و نگرانی ما از ورود احتمالی این شهر به وضعیت قرمز در روزهای آینده است که ضرورت دارد با رعایت پروتکلهای بهداشتی…

Latest News

Related articles