ورود ۱۵ هزار واکسن کرونا به آذربایجان شرقی

، محمدحسین صومی در خصوص آخرین وضعیت بیماری و واکسیناسیون بیماران خاص در استان اظهار داشت: در حال حاضر استان ما از نظر وضعیت بیماری در وضعیت مناسبی قرار ندارد و نسبت به اواخر دی ماه تا آخر اسفند ماه که در وضعیت پایدار قرار داشتیم به خاطر بی مبالاتیها…

Latest News

Related articles