وزش باد بسیار شدید در استان بوشهر / دریا طوفانی میشود

پیام مساعدی در گفتوگو با از وزش باد شدید تا بسیار شدید شمال غربی، افزایش ارتفاع موج خلیج فارس خبر داد و اظهار داشت: از شنبه تا سهشنبه شاهد وزش باد شدید تا بسیار شدید گاهی بیش از ۷۰ کیلومتر در ساعت در استان خواهیم بود. وی اضافه کرد: با این وضعیت شاهد…

Latest News

Related articles