وزش باد شدید در سواحل مرکزی و جنوبی استان بوشهر/ دریا متلاطم است

بوشهر – کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر گفت: با توجه به وزش باید شدید در سواحل مرکزی و جنوبی استان بوشهر، دریا در این مناطق مواج و متلاطم خواهد بود. پیام مساعدی در گفتوگو با اظهار داشت: بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد وزش جریانات نسبتاً شدید…

Latest News

Related articles