وزیر خارجه چین و ولیعهد سعودی دیدار کردند

وزیر خارجه چین و ولیعهد سعودی امروز در شهر نیوم دیدار کردند.

Latest News

Related articles