وزیر کشور دولت وفاق ملی لیبی مورد سوءقصد قرار گرفت

وزیر کشور دولت وفاق ملی لیبی در هنگام بازگشت از یک نشست در خارج از شهر طرابلس، از سوی مردان مسلح ناشناس مورد سوءقصد قرار گرفت. به نقل از الجزیره، «فتحی باشاغا» وزیر کشور قدرتمند لیبی روز یکشنبه در هنگام بازگشت از نشستی که در خارج از شهر طرابلس،…

Latest News

Related articles