وضعیت اجتماعی موسیقی در ایران پژوهش میشود

به نقل از پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، طرح «وضعیت اجتماعی موسیقی در ایران» از این پیش فرض حرکت میکند که تحولات اخیر حوزه موسیقی در ایران به دلیل گرهخوردن آن با حوزه اقتصاد، به نوعی به کالاییشدن موسیقی و «واپسروی شنیدن»…

Latest News

Related articles