وضعیت اضطراری در فلسطین به مدت یک ماه دیگر تمدید شد

به نقل از النشره، «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در جدیدترین اقدام، دستور تمدید مجدد وضعیت اضطراری در فلسطین برای مقابله با ویروس را صادر کرد. بر اساس این گزارش، این برای چندمین بار است که وضعیت اضطراری در فلسطین تمدید میشود. حالت اضطراری…

Latest News

Related articles