وضعیت خطرناک کرونا در ایلام/کنترل از دست مسئولان خارج شد

گروه استانها: وضعیت در استان چنان وخیم و بحرانی شده که طی چند روز گذشته چهار مورد فوتی ناشی از در استان ثبت شده است. تعداد افراد بستری و مبتلا هرروز در حال افزایش است و مصوبات ستاد برای اعمال محدودیتها راه به جایی نبرده است. طبق گفته مسئولان حوزه…

Latest News

Related articles