وضعیت رنگ بندی جدید شهرهای کرونایی در سال نو

سخنگوی وزارت بهداشت، وضعیت رنگ بندی جدید شهرهای کرونایی کشور در اولین روز سال نو را اعلام کرد. ، سیما سادات لاری، بعد از ظهر یکشنبه اول فروردین ۱۴۰۰و در پایان ارائه آمار روزانه در کشور، نسبت به احتمال انتقال ویروس جهشیافته در سفرهای نوروزی هشدار داد…

Latest News

Related articles