وضعیت فضاهای آموزشی در آساوله بحرانی است

، سید فواد حسینی مدیر آموزش و پرورش ناحیه سنندج روز پنج شنبه در مراسم افتتاح ساختمان آموزشی سردار شهید شکیبا سلیمی آساوله اظهار کرد: هم اکنون در این ناحیه ۶۰ هزار دانش آموز مشغول به تحصیل هستند که ۳۲ هزار نفر آنان در مناطق حاشیهای بوده و نیازمند…

Latest News

Related articles