وضعیت کرونایی پاوه نارنجی شد

کرمانشاه- رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به رنگ بندی جدید استان از روز شنبه ۱۸ بهمن ماه گفت: وضعیت کرونایی شهرستان پاوه نارنجی شده است. محمودرضا مرادی بعد از ظهر امروز در گفتگو با با اشاره به رنگ بندی جدید شیوع در شهرستانهای کرمانشاه از…

Latest News

Related articles