وقوع درگیری شدید میان نظامیان صهیونیست و شهروندان فلسطینی

نظامیان رژیم صهیونیستی ضمن یورش به نقاطی از کرانه باختری با شهروندان فلسطینی در این منطقه درگیر شدند. به نقل از فلسطین الیوم، نظامیان صهیونیست همچنان به اقدامات خصمانه خود علیه فلسطینیان در اراضی اشغالی ادامه میدهند. نظامیان صهیونیست به صورت گسترده…

Latest News

Related articles