وقوع یک انفجار بزرگ در پالایشگاه نفت اندونزی

رسانههای محلی اندونزی از وقوع انفجاری مهیب در یک پالایشگاه نفت در بامداد روز دوشنبه خبر دادند.

Latest News

Related articles