ولیعهد سابق اردن: تحت بازداشت خانگی هستم!

، ساعاتی پس از انتشار خبر بازداشت شاهزاده «حمزه بن حسین» ولیعهد سابق اردن، وی در پیامی ویدئویی خبر بازداشت خانگی خود را تایید کرد. شبکه «بی بی سی» نیز بامداد یکشنبه ویدئویی را از شاهزاده حمزه منتشر کرد و مدعی شد که وکیل او این ویدئو را برای آنها…

Latest News

Related articles