ویروس سرماخوردگی به مقابله با کووید ۱۹ کمک می کند

به نقل از مدیکال نیوز تودی، مطالعات نشان میدهد ابتلاء به سرماخوردگی عادی میتواند از انتقال کروناویروس در بین جمعیت پیشگیری کند و شدت عفونت کووید ۱۹ را کاهش دهد. ویروسهای بینی انسانی (HRV) که بیش از نیمی از سرماخوردگیهای معمولی را ایجاد میکنند،…

Latest News

Related articles