«ویلیام برنز» نامزد ریاست سنا شد

رئیس جمهور جدید آمریکا بالاخره نامزد مورد نظر خود را برای احراز پست ریاست سازمان اطلاعات مرکزی (سیا)، به مجلس سنا معرفی کرد. به نقل از ایتارتاس، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، رسماً «ویلیام برنز» را به عنوان نامزد احراز پست ریاست سنا معرفی کرد. برنز…

Latest News

Related articles