ویژهبرنامه انتخاباتی «به بلندای ایران» در رادیو ایران

به نقل از شبکه رادیویی ایران، گروه سیاسی رادیو ایران در راستای افزایش آگاهی عمومی و زمینه سازی مناسب برای حضور مردم در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از اواسط اسفند ماه برنامههای مختلفی را تهیه کرده است که یکی از این برنامهها «به بلندای ایران»…

Latest News

Related articles