پارلمان عراق بر انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین نظارت کند

سفیر فلسطین در بغداد در جریان دیدار با معاون اول رئیس پارلمان عراق خواستار نظارت مجلس عراق بر انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین شد. به نقل از روسیاالیوم، حسن الکعبی نایب رئیس اول پارلمان عراق، مسئله فلسطین را اولویت نخست کشورش دانست و بر مخالفت بغداد…

Latest News

Related articles