پافشاری «بورل« بر لزوم بهره گیری از فرصت برای بازگشت به برجام

، «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد که در جریان نشست کشورهای عضو گروه هفت ( جی ۷) پیرامون ایران و کره شمالی گفتگو خواهد شد. ا بورل بامداد سهشنبه در صفحه توئیتر خود به نشست وزرای خارجه گروه ۷ در لندن، اشاره کرد و نوشت: «خوشحال…

Latest News

Related articles