پانزدهمین نشست روند آستانه ۲۸ و ۲۹ بهمن در سوچی برگزار میشود

، سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه امشب (پنجشنبه) از صدور بیانیه نشست پایانی کشورهای ضامن روند آستانه خبر داد. در همین خصوص سخنگوی دستگاه دیپلماسی عنوان کرد: در حاشیه پنجمین نشست کمیته تدوین قانون اساسی که از ۶ تا ۱۰ بهمن در ژنو در حال برگزاری…

Latest News

Related articles