پاکستان: تجارت با هند در گرو حل مسئله کشمیر است

کابینه پاکستان بعد از چراغ سبز اولیه برای از سرگیری تجارت برخی اقلام با هند؛ موضع خود را مجدداً تغییر داد و گفت هر گونه تجارت با دهلی در گرو به رسمیت شناختن حق خودمختاری کشمیر است. به نقل از رویترز، کابینه پاکستان امروز پنجشنبه تصمیم گرفت تا از…

Latest News

Related articles