پایان انتخاب آثار و گروههای جشنواره موسیقی فجر

روابط عمومی سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر، هیات انتخاب آثار و گروهها در بخش رقابتی ۱۴۸ آلبوم را در ۱۵ جلسه ارزیابی کرد و کاندیداهای هر بخش معرفی و اعلام خواهد شد. در بخش غیر رقابتی ۱۰۰ گروه موسیقی در حوزه موسیقی دستگاهی، نواحی، کلاسیک و تلفیقی برای…

Latest News

Related articles