پایان عملیات نجات واسکان اضطراری هلال احمر در سی سخت

، محمدحسن قدسیان گفت: تاکنون حدود ۲ هزار بسته غذایی شامل کنسرو، میان زلزله زدگان توزیع شده است و در صورت نیاز بستههای غذایی بیشتری توزیع خواهد شد. وی گفت: لکه گیری های نهایی انجام شد و افرادی که چادر نداشتند، چادرهای مورد نیاز خود را برای اسکان…

Latest News

Related articles