پرداخت پول توسط والدین به مدارس خراسان شمالی داوطلبانه نیست

، حاج طالبی پیش از ظهر امروز در شورای آموزش و پرورش خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد اظهار کرد: اعتبار ساخت مهمانسرای معلمان کوی جنت بجنورد از کجا تأمین شده است؟ طبق بررسیهای ما این اعتبار از سرانه مدارس استان تأمین شده است. نماینده…

Latest News

Related articles