پرداخت ۴۵ میلیارد ریال تسهیلات به مددجویان کاشانی

کاشان – رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) کاشان از پرداخت ۴۵ میلیارد ریال تسهیلات خوداشتغالی به مددجویان تحت پوشش این نهاد طی ۱۰ ماهه ابتدای سال جاری خبر داد. امیرحسین شیخ استرکی در گفتوگو با با اشاره به اقدامات و فعالیتهای این نهاد برای حمایت از…

Latest News

Related articles